Подробнее на сайте: https://calmnews.ruhttps://newsabc.ru https://newsnight.ru https://rawnews.ruhttps://news720.ruhttps://exactnews.ru https://newsrecent.ruhttps://newsmoment.ru https://newsquick.ru
https://bordernews.ruhttps://targetnews.ru https://newsinit.ru https://newsaim.ru
https://branchnews.ru https://sidenews.ru

سازمانی

افزایش همکاری شرکت‌ها با استفاده از نمایشگر‌های دارای عملکرد آسان‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

با به کارگیری راهکار نمایشگرهای دیجیتالی یکپارچه شده آماده، شرکت‌ها می‌توانند محیط کار تجمیع شده ‌ای را ایجاد کرده و تصویر برند[1] خود را تقویت کنند.

 

اهمیت فناوری اطلاعات

شرکت بازارهای مشترکی را با سازگاری کارآمد خود‌ برای شرایط تجاری عمومی غیر قابل پیش‌بینی ایجاد کرده‌اند. این در حالی است که این گفته یک موضوع کلی است و به ویژه زمانی می تواند به درستی آن را بازگفت که این برای زیرساخت های فناوری اطلاعات شرکت‌ها بیان شده باشد.

بازارهای مورد بررسی کنونی نشان دادند که بسیاری از شرکت‌های بزرگ در فرایند به روز رسانی زیرساخت‌ های قدیمی فناوری اطلاعات خود به سامانه ‌های ارتباطی کارآمدتر و سامانه ‌های عملیاتی بهتر هستند.

 

چرا فناوری اطلاعات بسیار مهم و با ارزش است؟

زیرساخت‌های فناوری سبب بهینه سازی همکاری ‌های داخلی میان اعضای تیم‌ها و بخش‌ ها و کالج ‌های بین المللی می‌گردد. این نکته بسیار با ارزشی است ، زیرا مطالعات در زمینه کارآمدی شرکت ‌ها این مطلب را نشان داده است که سرمایه‌گذاری در زمینه عملکردهای کارمندان به صورت ویژه موثرترین راه برای بهبود کلی عملکرد شرکت است. (سورا الکترونیک خاورمیانه) تحولی به موقع اطلاعات مرتب نیز یک عنصر اساسی در زمینه کارهای تجاری و سرعت بخشیدن به آن ‌ها است زیرا که کارمندان و افراد تیم ها باید که به اطلاعات درستی و در زمان درستی، دسترسی پیدا کنند. شیوه‌ های مرسوم ارتباطی، مانند ایمیل ‌ها و یا ارسال یادداشت ‌ها، بیشتر زمان ‌ها در این میان نادیده انگاشته می ‌شوند و مفاهیم اطلاعاتی آن‌ها به سرعت بی اعتبار می‌گردد. شرکت‌ها اکنون به دنبال راهکارهای و سامانه‌ها پویا می‌گردد که بتواند اطلاعات را به طور همزمان و به سرعت و راحتی در میان افرادی که نیاز به آن دارد توزیع کند. افزون بر این، رقابت‌های در سطح بین المللی بر روی همکاری برای جستجو برای راه‌های جدید برای بیشتر کردن رضایت و تعداد مشتریان است. به ویژه ، توجه بیشتر باید به چشم اندازهای مشتری در زمینه اداره‌های شرکت و یا دیگر محیط ‌های فیزیکی تجاری داشت، زیر آن‌ها سبب جلب توجه بازدید‌کننده‌ها هستند و یک پیام اثر گذار تصویری‌ را به آن‌ ها نشان می دهد که سبب ایجاد وفاداری برند و بهبود اطمینان مشتری می‌گردد.

 

منبع : CEB, The Future of Corporate IT, 2013 IBM, CIO Study, 2011

 

رهبران فن آوری اطلاعات به چه صورت به چالش ‌ها پاسخ می ‌دهند؟

برای رویارویی با نیازهای موجود در بازارها، مدیران شرکت‌ها سه هدف کلی را در نظر می‌گیرند. اول آن‌ها سعی می‌کنند که یک سامانه ارتباطی‌ مقیاس‌پذیر و انعطاف ‌پذیر را برای پشتیبانی کردن از همکاری‌های پویای خود ایجاد نمایند. دوم آن که باید که امکان دسترسی آسان کارمندان را به جریان اطلاعاتی‌ و همکاری و مشارکت آن‌ها را به صورت همزمان ایجاد کنند. سوم آن‌ها باید که به دیدگاه‌ ها و نظرات مشتریان‌ به ‌وسیله ارائه یک پیام برند شرکتی متقاعد‌ کننده را جذب کرده و آن ‌ها را حفظ نمایند.

 

نمایشگرهای دیجیتالی چگونه می ‌توانند به این موضوع کمک کنند؟

روز به روز، شرکت‌ها از نمایشگرهای دیجیتالی برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کنند. کنفرانس ‌های ویدئویی و سامانه ‌های تعاملی برد الکترونیکی به راحتی این کار را تسهیل کرده و ایجاد‌کننده رابطه ‌های کاری مشارکتی شده است که میان دپارتمان و حتی فراسوی مرزها پل ‌های ارتباطی ایجاد کرده است.‌ بانک ‌های داده‌ کاربردی جاسازی شده سبب شده‌اند که اطلاعات دقیقه به دقیقه در زمینه شاخص‌های مهم تجاری‌ نمایش داده شوند.‌ پویایی وکیفیت بالای ویدوئوی نمایش داده شده می‌تواند به مشتریان یک معرفی چشم‌نواز را ارائه کند که می‌تواند بیانگر ظرفیت‌ها و قدرت سازمانی یک شرکت باشد.

نمایشگر‌های دیجیتالی سامسونگ، ‌ترکیبی از آخرین فناوری‌ها با راهکارهای نوآورانه نرم ‌افزاری، برای رویایی با نیازهای مشتریان است.‌ این نمایشگرها برای برطرف کردن نیازهای محیط ‌های شرکت ‌ها است، این محصولات می ‌توانند سبب تسهیل پویایی شرکت ‌ها و همچنین تحویل به موقع اطلاعات حساس شود و تصویر قانع‌ کننده را از شرکت به مشتریان نمایش دهد.

 

همکاری بیشتر با‌ فناوری نمایشگر‌های پیشرفته سامسونگ،

 نمایش تعاملی، راهکاری برای بهبود ارتباطات‌ همکاری به‌ وسیله به اشتراک گذاری راحت ‌تر و سریع ‌تر اطلاعات

 

منافع:

 

تسهیل کار جمعی

توجه بیشتر بر روی ارتباطات پویا به ‌وسیله ایجاد یک سامانه کنفرانس ویدئویی پویا

دریافت ارائه ‌های تعاملی

به اشتراک گذاشتن راحت‌تر و آزادانه‌تر با استفاده از ساختارهای تعاملی، مانند راهکارهای صحفه‌های لمسی و همچنین بردهای الکترونیکی.

اشتراک گذاری راحت‌تر محتوا

عملکردهای ساده شده همکاری با گستره‌ی وسیعی از قالب‌های رسانه‌ای پشتیبانی برای پرهیز از تبدیلات رسانه ‌ای اضافی

 

 

ساختارهای مرتبط:

 

راهکار صحفه لمسی

صحفه لمسی یکپارچه شده بیانگر حساسیت بهبود یافته است (پاسخ گویی زمانی بین 15 تا 40 میلی ثانیه)

 

وایت برد تعاملی

حساسیت به لمس تمام‌صحفه ایجاد‌کننده تماس قابل اطمینان و پاسخگو است.

 

پشتیبانی رسانه‌ای کامل

پشتیبانی پخش‌کننده رسانه جاسازی شده‌ از گسترده وسیعی از رمزها و کدهای صوتی و تصویری پشتیبانی می‌کند.

 

قابلیت‌های Plug & Play

پخش‌کننده‌ها MagicInfo می‌توانند که محتوا‌ها را (تصاویر، ویدئو، پرونده‌های فایل‌ها) ار از راه ابزارهای USB نصب شونده به دستگاه نمایش دهند.

 

دریافت‌ اطلاعات درست در زمان درست

با نرم ‌افزار مدیریت به ‌کارگیری راحت محتواها، محصولات سامسونگ می ‌تواند اطلاعات را به موقع و بدون نیاز به هزینه اضافه ‌تر و یا نگهداری‌ های محتوای پیچیده دریافت کرده و نمایش دهند.

 

مزایا:

 

نمایش‌ قوی‌تر محتوا با ارتباط DB

تسهیل نمایش همزمان محتوای DB با به کارگیری قالب‌های پیش بارگذاری شده و ابزار نگارش درونی‌

 

مدیریت سامانه‌های بصری با راهکارهای رسانه ‌ای درونی

کاهش الزامات منابع با به کارگیری راهکارهای رسانه ‌ای جاسازی شده درونی

 

گسترش محتوا برای چند مکان

ساده سازی تحویل محتوای دریافتی برای نمایش‌های کنترل از راه دو به‌وسیله راهکارهای مدیریتی مبتنی بر شبکه

 

 

ساختارهای مرتبط:

 

ارتباط داده (Data Link) همزمان

نگهداری یک ارتباط همزمان با بانک‌ های داده داخلی برای اطمینان از انتقال مطمئن داده ‌ها

 

پخش‌کننده رسانه ‌های MagicInfo

مدیریت نمایش پایه ‌ای به کار رفته شده به صورت کاربردی است تا سبب بهبود صرفه‌جویی هزینه ‌ها شود.

 

کنترل‌کننده MagicInfo

به کاربردن یک ارتباط‌ اینترنتی برای ایجاد کنترل از راه دور و توزیع اطلاعات از طریق یک مکان مرکزی

 

مدیریت شبکه

مدیریت شبکه با نمایشگر از راه دور (وضعیت‌های نمایشگر،برنامه‌ریزی‌های محتوایی، آدرس‌های IP)

 

بهبود شناسایی برند با تصاویر بصری بهتر و عالی‌تر

نمایشگرهای قالب بزرگ سامسونگ اجازه همکاری برای جلب توجه مشتریان را با کمک تصاویر با کیفیت بالا و پویا و همچنین طرح بندی کردن خلاقانه ویدئو‌ها را می‌دهند.

 

مزایا:

 

یکپارچگی محتوای دریافتی

پشتیبانی همه جانبی تجربه‌های دیداری با دیواره‌های ویدئویی طراحی شده برای حداقل کردن محتواهای حذف شده

 

تصاویر واقعی و شبیه به زندگی

بهینه‌ سازی محافظت از رنگ‌ها با استفاده از راهکار مدیریت رنگ پیشرفته سامسونگ

 

نمایش خلاقانه محتوا

طراحی طرح ‌بندی ‌های نمایش هنری برای اثرگذاری بیشتر با امکان گردش تصاویر

 

 

ساختارهای مرتبط:

 

کنتراست رنگ پویا

نمایش تصاویر با کنتراست رنگ پویا (5000:1)

 

تفکیک تصویر کاملا HD

تفکیک تصویر 1920 با 1080، لبه به لبه (Edge to Edge)

 

ACM و تن بندی کارخانه

تعاریف رنگ شخصی و با مدیریت رنگ دلخواه

حسگر روشنایی خودکار

تطابق روشنایی برای هماهنگی با محیط نمایش پیرامونی و اطمینان از اینکه‌ محتوای به خوبی در نور روز قابل مشاهده به شکلی گسترده است.

چگونه راهکارهای نمایشگر سامسونگ می تواند به تجارت من کمک کند؟

نمایشگرهای دیجیتالی به در هر دو صورت انعطاف‌پذیر و قدرتمند‌ برای کاربردهای گسترده شرکتی‌ و ارتباطات داخلی برای پیام‌های برند به‌کارگرفته‌ می‌شوند.

 

پذیرش

 

 

یک تصویر موفق برای دیدگاه‌های مشتری با نمایشگرهای دیجیتالی با کیفیت، نمایش ‌دهنده هویت برند و صلاحیت ‌های شرکت ‌ها‌ است، که همراه با تعریف‌های با کیفیت موضوع ‌های PR است.

 

اتاق کنفرانس

 

 

بهبود نمایش‌ها با کیفیت بالا و بدون سایه و”بدون هیچگونه تابش شدید“، در سامانه‌های نمایشگری.

همکاری شرکتی پیشرفته با‌ فناوری وایت ‌بردهای تعاملی (MagicIWB).

 

اتاق کنترل

 

 

نمایش‌دهنده هشدارهای شرکت، و بازخوردهای خبری به‌وسیله یک نمای واحد از طریق چند منبع و همچنین بهبود سامانه برای نمایش ‌های ماندگار

 

مکان کاری

 

 

تسهیل ارتباطات کارمندان و برنامه ‌های آموزشی با آموزش‌ های ویدئویی

تقویت فرهنگ همکاری و تعدیل شدن به‌ وسیله چارچوب ‌های انتظارات کارمندان

 

 

[1] برند / Brand