درباره ما

شرکت سورا الکترونیک خاورمیانه

درباره ما

Подробнее на сайте: http://build-biz.ruhttp://hightechcomp.ruhttp://gromder.nethttp://computermonster.ruhttps://python-scripts.comhttp://collect-computer.ruGo to top of pagehttp://pro-java.ruhttp://run-pc.ru http://pythonlearn.ruhttp://live-code.ru http://python-3.ru
https://themes-wp.orghttp://hardcomputer.ruhttp://collect-pc.ruhttp://codingway.ru

 شرکت سورا الکترونیک خاورمیانه با هدفی نو، رویکرد فعالیت خود در عرصه دیجیتال را آغاز نموده، و همگام با فناوری های روز دنیا در زمینه تجهیزات جهت رونق بخشیدن و ارتقاء سطح کیفی کسب و کار سازمانها، مؤسسات و مشاغل پا به عرضه وجود گذاشته است. در حال حاضر، این شرکت در زمینه محصولات تخصصی همچون نمایشگرهای تجاری و صنعتی سامسونگ (LFD) و تجهیزات مربوطه مشغول به فعالیت می باشد.

 

شرکت سورا الکترونیک خاورمیانه

Sooraem.ir